Ahmet Gökçe Aslaner

Ahmet Gökçe Aslaner

Hakkımda

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökçe Aslaner 1982 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise öğretimini Şişli Terakki Lisesi’nde ve Lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde tamamlamıştır. Ardından aynı üniversitede Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi (MBA) programında yüksek lisans yapmış ve Medya Çalışmaları ana bilim dalında doktorasını tamamlayarak Dr. Unvanı almıştır. Ahmet Gökçe Aslaner 2017 yılından beri mezun olduğu üniversitede Reklamcılık dersleri vermekte ve 2018 yılından beri Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak dersler vermektedir. Akademik yayın hayatında IPRRC’de sunduğu bildiri (International Public Relations Research Conferance) ile başlamıştır. Public Relations: Theories and Concepts adlı uluslararası kitapta kaleme aldığı reklamcılıkta star stratejisi ile ilgili 2 bölüm ve Ağdaki Şüphe adlı kitapta yer alan “Dijital Dünyada Sosyalleş(Me) Aracı Sosyal Medya.” Bölümleri bulunan Aslaner’in 2018 yılında yayımlanmış “Postmodern Dönemde Türkiye’de Futbol Endüstrisi ve Taraftar Profilleri” adlı bir kitabı bulunmaktadır. 2020 yılında ise editörlü olarak hazırlanan 21. Yüzyılda Bütünleşik Pazarlama İletişimi kitabında Dijital Pazarlama ve Türleri ile Dijital Pazarlama İletişimi kitabında Dijital Dünyada Marka olmak: Dijital Marka Yönetimi bölümünü kaleme almıştır. Aynı sene Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde Gelenekselden Dijitale Türkiye'de Reklamcılık adlı bir makalesi de yayınlanmıştır.