Katılım Koşulları

REKLAM YARATICILARI DERNEĞİ
“REKLAMİNSAN.COM” İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Reklaminsan.com alan adlı internet sitemiz Türk reklamcılarının kendi profil sayfalarını oluşturabileceği arşiv nitelediğinde dijital reklamcılık ansiklopedisi niteliğindedir. İnternet sitemize girmeniz ve kullanıma başlamanız neticesinde işbu Kullanım Koşullarını, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini kabul etmiş sayılırsınız.  Sitenin yönetimi Reklam Yaratıcıları Derneği tarafından gerçekleştirilmektedir.

İnternet sitesi nezdinde oluşturulan platformda yer almak isteyen kişilerin reklamcılık mesleğini yerine getiren biri olması ya da daha önce bu mesleği icra etmiş biri olması zorunludur. İnternet sitesinde yer alan işbu platforma üye olan kullanıcılar, profillerinin Reklam Yaratıcıları Derneği tarafından onaylanmasından sonra daha önce içinde yer aldıkları reklamcılık projelerini sisteme yükleyebilirler. Yüklenecek projelerin fikir ve uygulamasının özgün olması yurtiçinde ve/veya yurtdışında yayınlanmış olması gerekir.  Platforma yüklenecek projelerin tarihi, hangi ajansta yapıldığı ve projeyi yürüten ekip belirtilmelidir. 

Platforma katılan projelerle ilgili reklam verenin onayının alınması ve yüklenen her türlü dokümanın özgünlüğü ve telif hakları durumu başvuran katılımcının sorumluluğundadır. Projenin paydaşlarından (ajans, prodüksiyon, post-prodüksiyon, reklam veren vb.) bir itiraz geldiği takdirde, Reklam Yaratıcıları Derneği açıklama yapmaksızın projeyi platformdan kaldırma yetkisine sahiptir.

İnternet sitesinde yer alan platforma yüklenecek içeriklerin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair son kararı Reklam Yaratıcıları Derneği verecektir. Reklam Yaratıcıları Derneği’nin uygun bulmadığı içerikleri platformda yayınlamama hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte, internet sitesi kullanıcıları tarafından site içerisine eklenen yorum, içerik, fotoğraf, ses vb. her türlü elektronik iletinin içeriğinin yegâne sorumluluğu kullanıcının kendisindedir. İnternet sitesi içerisindeki paylaşımlar Reklam Yaratıcıları Derneği’nin paylaşımı, görüşü veya yorumu olarak kabul edilemez. Kullanıcıların paylaştığı içerikler nedeniyle Reklam Yaratıcıları Derneği’ne hukuki veya cezai bir talep veya sorumluluk yöneltilemez.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Reklam Yaratıcıları Derneği, yöneticileri, üyeleri yahut temsilcileri sorumlu değildir.

Bu internet sitesi Reklam Yaratıcıları Derneği kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Reklam Yaratıcıları Derneği, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

İnternet sitesi içerisinde paylaşılan linklere tıklamak kullanıcıların takdirindedir. Üçüncü taraf uygulama ve sitelerinin kendi hukuki koşulları ve gizlilik politikaları Reklam Yaratıcıları Derneği açısından bir sonuç doğurmamaktadır. Ziyaret edilen internet sitelerinin gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan Reklam Yaratıcıları Derneği sorumlu değildir.

Reklam Yaratıcıları Derneği, site içerisindeki bilgilerin doğruluğunu, tamlığını ve yeterliliğini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle sorumlu bulunmamaktadır. Bu nedenle kullanıcılara, bu internet sitesinden elde edilen bilgi/görüş ve içeriklere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri/ettirmeleri önerilmektedir. Kullanıcıların, bu bilgilere dayanarak aldıkları gerek ticari gerekse diğer kararlarda sorumluluk tamamen kendilerine ait olup bilgilerin eksikliği, güncel olmaması veya yanlışlığından Reklam Yaratıcıları Derneği, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Reklam Yaratıcıları Derneği, internet sitesindeki bilgilerle ilgili, üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet devir ve temlik edilebilirlik, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Reklam Yaratıcıları Derneği ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

İnternet sitesinde yer alan ve üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Reklam Yaratıcıları Derneği’ne aittir.

Reklam Yaratıcıları Derneği gerek bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, gerekse de internet sitesinde yer alan her türlü ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içerik, görüş ve bilgileri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Reklam Yaratıcıları Derneği, bu internet sitesinin genel görünüm ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dâhil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine eylemler hukuki ve cezai sorumluluk doğurur. 

Reklam Yaratıcıları Derneği site içerisinde yer alan içeriklere ilişkin hiçbir içerik denetimi gerçekleştirmediğinden, kullanıcıların, site içerisinde paylaşılan herhangi bir haber, etkinlik duyurusu, çağrı, açıklama, bildirim, tanıtım vb. içerikler sebebiyle aldığı ticari ve diğer kararlar neticesinde zarara uğraması veya ilgili içeriğin kaldırılması, değiştirilmesi; etkinliğin ertelenmesi, iptal edilmesi gibi gelişmeler neticesinde zarar oluşması halinde bahse konu kararın tüm sorumluluğu kullanıcıdadır. Özellikle site üzerinden duyurulan etkinlikler, yapılan çağrılar ile paylaşılan diğer tüm içeriklerin doğruluğu ve güncelliğinin teyidi münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır. Reklam Yaratıcıları Derneği’ne bu yönde yapılacak cezai veya hukuki sorumluluk talebi içeren hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir. Bu düzenlemeye aykırı olarak herhangi bir kişinin Reklam Yaratıcıları Derneği’ne bir talep yönlendirmesi sebebiyle, Reklam Yaratıcıları Derneği’nin zarara uğraması halinde bu zarar kullanıcıya rücu edilecektir.

Reklam Yaratıcıları Derneği,  işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımı anında yürürlüğe girer.