Emet Gürel

Emet Gürel

Hakkımda

Eğitim:

Ege Üniversitesi
PhD, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2002) 

Ege Üniversitesi
MA, Halkla İlişkiler ve Tanıtım  (1998)

Ege Üniversitesi
BA, Halkla İlişkiler ve Tanıtım  (1994)

Anadolu Üniversitesi
AA, Kültürel Miras ve Turizm (2016)

Anadolu Üniversitesi 
BA, Felsefe (2021)
 

Akademik Görevler:

Ar. Gör., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklamcılık Anabilim Dalı (1998-2002)

Ar. Gör. Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklamcılık Anabilim Dalı (2002-2002)

Doç. Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (2007-2013)

Prof. Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü  (2013-...)

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

Gürel, E., KalDer-Türkiye Kalite Derneği (2020-...).

Gürel, E., European Communication Research and Education Association -ECREA- (2021-...).

Gürel, E., İletişim Araştırmaları Derneği -İLAD- (2021-...).

Gürel, E., Aketder - Akademide Etik Derneği (2022-...).

 

Reklam İle İlgili Seçilmiş Akademik Çalışmalar:

 

Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Gürel, E. & Alem, J. (2005). Kurgusal Ürün Yerleştirme. İletişim-Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 20: 133-155.

Gürel, E. & Tığlı, Ö. (2014). New World Created by Social Media: Transmedia Storytelling. Journal of Media Critiques. Special Issue 1-Social Media and Network Society I: Changes in Mass Communication: 35-66.

Gürel, E. & Arslan, E. (2020). Kişisel Marka ve Kişisel Markalaşma: Bir Literatür Çalışması. ODÜ-Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 10 (3): 694-706.

Gürel, E. & Arslan, E. (2021). Kişisel Marka ve Kişisel Markalaşma: Google Doodle Üzerine Bir Analiz. Akdeniz İletişim-Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 36: 268-301.

Gürel, E. Nazlı, A., Çetin, B. & Özmelek Taş, N. (2923). A Research on CEO Branding. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi. 43: 74-98.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Gürel, E. (1999). Reklam Çalışmalarında Yaratıcı Stratejinin Kullanılması. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 9: 443-456.

Gürel, E. & Alem, J. (2004). Pazarlama İletişiminde Yeni ve Güncel Bir Uygulama: Ürün Yerleştirme. Kilad-Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi. 3-6: 7-23.

Gürel, E. & Alem, J. (2006). Çizgi Dizi Simpsonlar’da Yer Alan Kurgusal Ürün Yerleştirme Uygulamalarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Kilad-Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi. 8-4: 141-173.

Gürel, E. (2006). 12 Giant Men: As a Successful Practice for the Sports Sponsorship. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8-3: 180-192.

Gürel, E. & Bakır, U. (2006). Üçüncü Ekranda Reklam: SMS Reklamcılığı. Akdeniz İletişim - Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 4: 1-25.

Gürel, E. (2006). Football Culture and Sponsorship from the Perspective of World Cup Concept. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8-4: 79-90.

 

Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Gürel, E. (1997). Farklılaşan Reklam Kavramı. MediaCat-Pazarlama İletişimi Dergisi. 34: 36-37.

Gürel, E. (1998). Reklam Ajansı Kavramındaki Olası Değişimler. MediaCat-Pazarlama İletişimi Dergisi. 38: 52-53.

Gürel, E. (1999). Postmodernizm Sürecinde Reklam. Pazarlama Dünyası. 76: 46-48.

Gürel, E. (2000). Reklam Çalışmalarında Yaratıcı Strateji. Ekonomik Vizyon-İzmir Ticaret Odası Dergisi. 43: 31-38.

Gürel, E. & Alem, J. (2004). Bir Pazarlama Başarısı: Absolut Vodka. Pi-Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi. 3-10: 57-65.

Gürel, E. & Yakın, M. (2005). Bir Reklam Mecrası Olarak Ekşi Sözlük. Pi-Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi. 4-14: 26-42.

Gürel, E. & Alem, J. (2006). Fütüristik Ürün Yerleştirme. Pi-Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi. 5-16: 20-30.

Gürel, E. &  Bakır, U. (2007). İmgeden Zihne Giden Yol ve Bir Reklam Gurusu: Leo Burnett. Pi-Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi. 6-19: 40-59.

Gürel, E. &  Bakır, U. (2007). Advergaming: “Önüm, Arkam, Sağım, Solum Reklam!”. Pi-Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi. 6-21: 52-65.

Gürel, E. & Bakır, U. (2008). Reklamda Provokasyon ve Şok: Oliviero Toscani ve Benetton Reklam Kampanyası. Pi-Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi. 7-26: 35-47.

Gürel, E. & Alem, J. (2009). Rosser Reeves ve Temel Satış Vaadi. Pi-Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi. 8-30: 12-29.

 

Kitaplar:

Gürel E. & Alem, J. (2014). Ürün Yerleştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık. (Kitap, 2015 yılında 2. Baskı’yı yapmıştır).

Gürel, E. (Editör) (2023). Marka ve Kişisel Marka Çalışmaları. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 

Kitapta Bölüm Yazarlığı:

Gürel E. & Tığlı, Ö. (2013). Sosyal Medyayla Yaratılan Yeni Dünya: Transmedya Anlatım. Medya Eleştirileri 2013-Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-I. Editör: C. Bilgili & G. Şener. 39-83. İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği.

Gürel E. (2013). Küreselleşme ve Tüketim Toplumu: Reklam Analizleri İçin Genel Bir Çerçeve. Reklam Analizleri. Editör: I. K. Aktuğlu. 1-24. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Gürel, E. (2021). Reklam Ajanslarında Müşteri İlişkileri Yönetimi. Reklam Ajansı Yönetimi. Editör: M. Yakın. 1-20. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Gürel, E. & Muter-Şengül, C. (2022). Reklam Okuryazarlığı. Tüketim Okuryazarlığı-Bilinçli Tüketici-Bilinçli Tüketim. Editör: A. A. Çelik. 259-272. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Gürel, E. (2023). Marka ve Marka Yönetimi. Marka ve Kişisel Marka Çalışmaları. Editör: E. Gürel. 5-30. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Arslan, E. & Gürel, E. (2023). İşveren Markası ve İşveren Markası Yönetimi. Marka ve Kişisel Marka Çalışmaları. Editör: E. Gürel. 235-260. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler:

Gürel, E. (2003). Pazarlamada Yeni Trend: Çocuklara Yönelik Pazarlama. 1. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı. 235-244. İstanbul.

Gürel, E. & Muter Şengül C. (2012). Personal Brand Analysis in Health Communications: Mehmet Öz. International Conference on Global Health and Crises Communication. Eskişehir.

Gürel, E., Nazlı, A., Özmelek Taş, N. & Çetin, B. (2022). CEO Brand and CEO Branding: A Conceptual Framework. 5. International CEO (Communication & Economics & Organization) Congress. 728-736. Kalibata-Indonesia.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler:

Gürel, E. (2000). Futbol, İletişim ve Pazarlama İlişkisi. Uluslararası Spor ve Medya Sempozyumu. 73. Manisa.

Gürel, E. (2002). 2002: Dünya Kupası’nda Sponsorluk Uygulamaları: A Milli Takımı Resmi İletişim Sponsoru Turkcell Örneği. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 281. Antalya.

Gürel, E. & Muter, C. (2005). From a Football Player to a Global Icon: The Case of David Beckham. 46th Ichper-SD Anniversary World Congress. 386-389. İstanbul.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler:

Gürel, E. & Nazlı, A. (2022). Reklam Okuryazarlığı. Bilinçli Tüketici İnşası İçin Tüketim Okuryazarı Kadın Paneli. İzmir. 

 

Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde Yapılan Hakemlikler:

Gürel, E. (2017). 46th European Marketing Academy -EMAC- Conference. Reviewer Committee Member. Groningen-Netherlands. 23-26 May 2017.

Gürel, E. (2018). 47th European Marketing Academy -EMAC- Conference. Reviewer Committee Member. Glasgow-UK. 29 May-01 June 2018.

Gürel, E. (2018). 9th European Marketing Academy -EMAC- Regional Conference. Reviewer Committee Member. Praque-Czech Republic. 12-14 September 2018.

Gürel, E. (2019). 48th European Marketing Academy -EMAC- Conference. Reviewer Committee Member. Hamburg-Germany. 28-31 May 2019.

Gürel, E. (2019). 10th European Marketing Academy -EMAC- Regional Conference.  Reviewer Committee Member. St. Petersburg-Russia. 25-27 September 2019.

Gürel, E. (2020). European Marketing Academy -EMAC- 2020 Annual Conference.  Reviewer Committee Member. Budapest-Hungary. 27-29 May 2020.

Gürel, E. (2020). European Marketing Academy -EMAC- 2020 Regional Conference. Reviewer Committee Member. Zagrep-Croatia. 16-19 September 2020.

Gürel, E. (2021). European Marketing Academy -EMAC- 2021 Annual Conference. Reviewer Committee Member. Madrid-Spain. 25-28 May 2021.

Gürel, E. (2021). European Marketing Academy -EMAC- 2021 Regional Conference. Reviewer Committee Member. Warsaw-Poland. 22-24 September 2021.

Gürel, E. (2022). European Marketing Academy -EMAC- 2022 Annual Conference. Reviewer Committee Member. Budapest-Hungary. 24-27 May 2022.

Gürel, E. (2022). European Marketing Academy -EMAC- 2022 Regional Conference. Reviewer Committee Member. Kaunas-Litvania. 21-23 September 2022.

Gürel, E. (2023). European Marketing Academy -EMAC- 2023 Annual Conference. Reviewer Committee Member. Odense-Denmark. 23-26 May 2023.

Gürel, E. (2023). European Marketing Academy -EMAC- 2023 Regional Conference. Reviewer Committee Member. Athens-Greece. 27-29 September 2023.


  • Ödüllerim

Gürel, E. (2018). Best Paper Award, 7th International Congress Current Debates in Social Sciences, İstanbul.

Gürel, E. (2019). 2018 Yılının En Başarılı Akademisyenleri Ödülü, Ege Üniversitesi, İzmir.

Gürel, E. (2023). Best Paper Award, 7th International CEO (Communication & Economics & Organization) Congress, Samarkand-Uzbekistan.

Gnothi Seauton