Reklam Ajansı Yönetimi

Reklam Ajansı Yönetimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021

Açıklama
 1. Ajans Kavramı ve Türleri Arş. Gör. SEVDA ORHA
 2. Reklam Ajansının Tanımı ve İşlevleri Doç. Dr. AYBİKE SERTTAŞ ERTİKE
 3. Reklam Ajansının Tarihsel Gelişimi Öğr. Gör. OYA ALTAR YAVUZ
 4. Reklam Verenin Reklam Ajansı Seçim Süreci Dr. Öğr. Üyesi HALİL GÖKER GÜLAY
 5. Reklam Ajanslarının Organizasyonu ve Yönetimi Doç. Dr. AYBİKE SERTTAŞ ERTİKE
 6. Reklam Ajansında Stratejik Planlama Doç. Dr. HASAN GÜRKAN
 7. Reklam Ajansında Yaratıcı Birim Dr. Öğr. Üyesi HALİL GÖKER GÜLAY
 8. Reklam Ajansında Müşteri İlişkileri Yönetimi Prof. ŞADİYE EMET GÜREL
 9. Reklam Ajansında Medya Planlama ve Satın Alma Dr. Öğr. Üyesi DUYGU KOTAN TÜRKDEN 
 10. Reklam Ajansında Prodüksiyon Süreci Doç. Dr. HASAN GÜRKAN 1
 11. Reklam Ajansı Türleri I: Tam Hizmet Ajansı ve Butik Ajans Arş. Gör. ASLI BURCU TOKU
 12. Reklam Ajansı Türleri II: Uzman Ajans, Modüler Hizmet Ajansı, Rolodeks Ajans Arş. Gör. ASLI BURCU TOKU
 13. Reklam Ajansı Türleri III: Kurum İçi Ajans Dr. Öğr. Üyesi DUYGU KOTAN TÜRKDEN
 14. Reklam Ajansı Türleri IV: Dijital Ajans Öğr. Gör. MERVE YILMAZ

Editör : Doç. Dr. Mehmet Yakın