Çaglar Gözüacik

Çağlar Gözüaçık

Hakkımda

İletişim Sanatları okudu. Otomobil reklamcılığı üzerine yüksek lisans yaptı. IAA, Uluslararası Reklamcılık Diploması aldı. BBDO, Ogilvy, McCann gibi networklerde Reklam Yazarı ve Kreatif Direktör olarak çalıştı. Reklamcılık yarışmalarında yüzün üzerinde ödül kazandı. Üniversitelerde Reklam Yaratım Süreci, Sanat ve Reklam İlişkisi, Yaratıcı Mecra Kullanımı, Yeni Medya üzerine eğitimler verdi. Dergilerde makaleler yazdı, köşe yazarlığı yaptı, Konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı. Kısa film, fotoğraf ve reklamcılık yarışmalarında jüri üyeliği ve jüri başkanlığı yaptı. 

Çağlar Gözüaçık, Türkiye’nin en çok ödülü ajanslarından biri olan Tazefikir’in, Pazarlama Teknolojileri Ajansı Teknofikir’in, Sağlıklı Yaşam Uzmanları Ajansı Healthnet’in, Tam Hizmet TikTok Ajansı Tikmore’un yer aldığı Tazefikir Grup’un Kurucusu ve Başkanıdır. Melek yatırımcı ve girişimcidir. Reklam Yaratıcıları Derneği Başkanı ve Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Genel Sekreteridir.  


Hayal edebilirsen, yapabilirsin.

Walt Disney